Chính sách quyền riêng tư của Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

ThaiHoaClinic tôn trọng những thông tin cá nhân của các cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ trên website Benhvienthaihoa.vn, cũng như tôn trọng quyền được biết cách thức bảo mật thông tin trên ứng dụng ThaiHoaClinic của bạn.

Việc bạn truy cập, đăng ký tài khoản, sử dụng ThaiHoaClinic có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của quy định bảo mật của chúng tôi. Vui lòng đọc và tìm hiểu về những quy định bảo mật thông tin dưới đây.
• Tóm tắt
o Toàn bộ các thông tin trên ThaiHoaClinic đều được bảo mật.
o Toàn bộ các thông tin cá nhân, dữ liệu của cá nhân, tổ chức trên ThaiHoaClinic đều được mã hóa cấp cao dưới dạng xóa liên kết tới chủ sở hữu (không định danh).
o Dữ liệu của thành viên (bao gồm dữ liệu đặt lịch, đơn thuốc) có thể được sử dụng trong các nghiên cứu phối hợp với các tổ chức về sức khỏe trong nước cũng như quốc tế. Những dữ liệu này sẽ luôn ở dạng vô chủ và không ai (kể cả ThaiHoaClinic) có thể biết chúng thuộc về tài khoản nào.
Các thuật ngữ cần biết:
• Thành viên: Toàn bộ những người tham gia sử dụng ThaiHoaClinic.
• Bên thứ 1: Bệnh nhân.
• Bên thứ 2: ThaiHoaClinic và các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế dưới sự quản lý của ThaiHoaClinic (Bác sĩ/ phòng khám..).
• Bên thứ 3: Các cá nhân và tổ chức không thuộc phạm vi quản lý của ThaiHoaClinic.
1. Thu thập thông tin
Thông tin cá nhân
ThaiHoaClinic có 2 phiên bản:dành cho Bệnh nhân và dành cho Bác sĩ
• – Đối với phiên bản dành cho bệnh nhân, ThaiHoaClinic chỉ yêu cầu các thông tin cá nhân cơ bản của bạn như: tên, email, số điện thoại, địa chỉ,… và một số thông tin không bắt buộc khác khi bạn muốn đặt lịch khám thông qua website. Các thông tin cá nhân này sử dụng để ThaiHoaClinic và các nền tảng liên quan để nhận diện và liên hệ với bạn khi cần cũng như tối ưu hóa các tính năng dựa trên thông tin của bạn.
• – Đối với phiên bản dành cho Bác sĩ, ThaiHoaClinic sẽ yêu cầu giấy tờ liên quan đến chuyên môn: Giấy phép hoạt động và Chứng chỉ hành nghề. Các giấy tờ này sẽ được lưu an toàn và mã hóa trên máy chủ của chúng tôi và KHÔNG bao giờ chia sẻ với bất cứ ai (Ngoại trừ trường hợp liên quan đến kiện cáo, pháp luật).
Lịch sử tìm kiếm
ThaiHoaClinic sẽ lưu trữ lịch sử tìm kiếm của bạn trong hệ thống, mục đích của việc lưu trữ này là để chúng tôi nâng cao chất lượng tìm kiếm lần sau của bạn được chính xác hơn, phù hợp với nhu cầu của bạn.
2. Cách thức sử dụng thông tin
Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin bạn cung cấp chỉ để liên hệ, hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, Bác sĩ và phòng khám chỉ có thể xem: Tên, tuổi, chiều cao, cân nặng và lịch sử hồ sơ khám bệnh đã thực hiện qua ThaiHoaClinic để tránh các trường hợp làm phiền ngoài mong muốn. Số điện thoại, email và các thông tin cá nhân nhạy cảm khác sẽ được tự động ẩn đi.

Các Bác sĩ trên ThaiHoaClinic sẽ có quyền xem lịch sử khám bệnh của bệnh nhân để có sự điều chỉnh điều trị/ kê đơn hợp lý

Các hoạt động đặt lịch, lịch sử hoạt động của cả Bệnh nhân và bên cung ứng dịch vụ y tế sẽ được lưu trữ công khai trên máy chủ của ThaiHoaClinic, còn thông tin cá nhân của cả 2 bên đều sẽ được mã hóa bảo mật toàn bộ.

Trong một số nghiên cứu về sức khỏe khách hàng do chúng tôi trực tiếp triển khai- hoặc phối hợp cùng bên thứ 3, ví dụ như: “Tần suất đặt lịch khám của bệnh nhân trong nhóm tuổi 20-30 tuổi”, hay “Đánh giá chung về chất lượng Bác sĩ tại Hà Nội sử dụng ThaiHoaClinic”, chúng tôi sẽ truy cập vào thông tin đặt lịch khám và lịch sử hoạt động của đối tượng cần thiết, nhưng toàn bộ thông tin cá nhân sẽ vẫn được mã hóa và bảo vệ bởi hệ thống của ThaiHoaClinic

Thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý của bạn. Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, ThaiHoaClinic có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin khách hàng.

Dữ liệu khách hàng của ThaiHoaClinic có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sáp nhập, bị mua lại hoặc phá sản.
3. Bảo đảm an toàn đối với các thông tin thu thập được
ThaiHoaClinic chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích phục vụ đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo bảo tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà bạn đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ nếu được sự đồng ý từ khách hàng.

Toàn bộ các thông tin trên ThaiHoaClinic đều được bảo mật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của thành viên, ThaiHoaClinic sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
4. Cookies
Cookies là những file nhỏ được Download để ghi chép các hoạt động trong một Website. Chúng tôi sử dụng cookies để ghi chép các hoạt động của người sử dụng trên website. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng cookies để đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng và các mục đích khác.

Bất kể lúc nào bạn truy cập vào Website, hầu hết các trình duyệt đặt chế độ cookies tự động nhận. Nếu bạn muốn tắt cookies, có thể thiết lập lại cookies trong mục cài đặt của trình duyệt.
5. Liên kết các website khác
Nếu bạn nhấn đường liên kết sang website thứ ba (nếu có), bạn sẽ rời trang Benhvienthaihoa.vn và sẽ đến trang website bạn đã chọn. Chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất kể những nội dung gì có trong website đó.
6. Sửa đổi và xóa thông tin tài khoản
Bạn có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Cho dù, bạn tự xoá các thông tin đó đi nhưng chúng tôi có thể phục hồi những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành bản thỏa thuận người sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của trang website chúng tôi.
7. Điều khoản thay đổi
Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của các điều khoản này. Vui lòng thường xuyên cập nhật tại mục Chính sách bảo mật thông tin trên ThaiHoaClinic để biết về các điều khoản được thay đổi trong bản quy định bảo mật của chúng tôi. Thêm vào đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email khi có những thay đổi quan trọng như về cách sử dụng liên quan các thông tin cá nhân của bạn. Trong trường hợp bạn từ chối các điều khoản thay đổi có trong ThaiHoaClinic, xin liên hệ chúng tôi theo địa chỉ admin@benhvienthaihoa.vn. Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận bị ràng buộc với các thay đổi trong bản quy định bảo mật trực tuyến này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Qua email: admin@benhvienthaihoa.vn

Theo số điện thoại: (+84) 259.382.4509

PERSONAL INFORMATION PROTECTION POLICY

ThaiHoaClinic respects the personal information of individuals and organizations using services on the website Benhvienthaihoa.vn, as well as your right to know how to secure information on the ThaiHoaClinic application.

Your access, account registration, use of ThaiHoaClinic means that you agree and accept to be bound by the terms of our privacy policy. Please read and learn about the privacy practices below.
• Summary
o All information on ThaiHoaClinic is confidential.
o All personal information and data of individuals and organizations on ThaiHoaClinic are highly encrypted in the form of removing the link to the owner (unidentified).
o Member data (including booking and prescription data) may be used in studies in collaboration with national and international health organizations. These data will always be derelict and no one (including ThaiHoaClinic) can know to which account they belong.
Terms to know:
• Members: All participants use ThaiHoaClinic.
• First party: Patient.
• Second party: ThaiHoaClinic and medical service providers under the management of ThaiHoaClinic (Doctor/clinic..).
• Third party: Individuals and organizations not under the management of ThaiHoaClinic.
1. Information Collection
Personal Information
ThaiHoaClinic has 2 versions: for Patients and for Doctors
• – For the version for patients, ThaiHoaClinic only requires your basic personal information such as: name, email, phone number, address only… and some other optional information when you want to book an appointment through the website. This personal information is used by ThaiHoaClinic and related platforms to identify and contact you as needed and to optimize features based on your information.
• – For the version for Doctors, ThaiHoaClinic will require professional papers: License to operate and Certificate of practice. These documents will be stored securely and encrypted on our server and will never be shared with anyone (Except in cases related to lawsuits, the law).
Search History
ThaiHoaClinic will store your search history in the system, the purpose of this storage is for us to improve the quality of your next search to be more accurate, suitable for your needs. Friend.
2. How we use information
Normally, we use the information you provide only to contact, respond to your questions or fulfill your requests. However, doctors and clinics can only view: Name, age, height, weight and history of medical records made through ThaiHoaClinic to avoid unwanted disturbances. Phone numbers, emails and other sensitive personal information are automatically hidden.

Doctors on ThaiHoaClinic will have the right to view the patient’s medical history to make reasonable prescription/treatment adjustments

. will be publicly stored on ThaiHoaClinic’s server, while the personal information of both parties will be fully encrypted.

In some research on customer health that we conduct directly – or in collaboration with 3rd parties, for example: “Frequency of appointment booking of patients in the age group of 20-30 years”, or ” General assessment of the quality of doctors in Hanoi using ThaiHoaClinic”, we will access the necessary patient’s appointment booking information and activity history, but all personal information will still be encrypted. and protected by the system of ThaiHoaClinic

Your personal information will not be shared with any third parties without your consent. In case of legal requirements, ThaiHoaClinic is responsible for cooperating in providing customer information.

ThaiHoaClinic’s customer data may be transferred to its successor or designated person to manage the company when the company is merged, acquired or bankrupt.
3. Ensure the security of the collected information
ThaiHoaClinic only collects personal information to the extent that is appropriate and necessary for our proper service purposes. And we maintain appropriate measures to ensure the safety, integrity, accuracy, and confidentiality of the information you provide. In addition, we also take appropriate measures to ensure that third parties also use security measures for the information we provide to them with the consent of the customer.

All information on ThaiHoaClinic is confidential.

In the event that the information server is attacked by a hacker resulting in the loss of a member’s personal data, ThaiHoaClinic will be responsible for reporting the case to the investigating authorities for timely handling and notifying the member. member is known.
4. Cookies
Cookies are small files that are downloaded to record activities in a Website. We use cookies to record user activities on the website. In addition, we also use cookies to fulfill user requests and other purposes.

Whenever you visit the Website, most browsers set cookies to automatically receive. If you want to disable cookies, you can reset cookies in your browser’s settings.
5. Links to other websites
If you click on a link to a third-party website (if any), you will leave the Benhvienthaihoa.vn website and go to the website you have selected. We cannot control the activities of third parties and are not responsible for the safety or any other content contained in such websites.
6. Modify and delete account information
You can modify and update your account information at any time. Even if you delete such information yourself, we may recover such information from our database to resolve disputes, enforce user agreements, or for other purposes. technical and legal requirements related to the safety and operation of our website.
7. Terms of change
We reserve the right to change the content of these terms. Please regularly update the Information Privacy Policy section on ThaiHoaClinic to know about the changed terms in our privacy policy. In addition, we will notify you by email when there are important changes such as the related use of your personal information. In case you refuse to change the terms in ThaiHoaClinic, please contact us at admin@benhvienthaihoa.vn. By continuing to use this website, you agree and accept to be bound by the changes to this online privacy policy.

Contact Information:

Email: admin@benhvienthaihoa.vn

Phone: (+84) 259.382.4509Visit us on social networks:


0259.3824509


Gọi cho chúng tôi ngay nếu bạn cần tư vấn sức khỏe.
Lưu ý: Xin hãy đến cơ quan y tế gần nhất nếu đó là tình huống nguy cấp.


    Đặt lịch khám
    Copyright by Bệnh Viện Thái Hòa @2005-2024.