Gói KSK Doanh Nghiệp

November 24, 2022 by admin0

STT  TÊN CÔNG VIỆC Cơ Bản Tổng quát Chuyên sâu
 TỔNG QUÁT  Nam  Nữ  Nam  Nữ  Nam  Nữ
1  Khám nội tổng quát (Khám thể lực, kiểm tra và phát hiện các bệnh lý thần kinh, hô hấp, tiêu hóa, nội tiết, ngoại khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt,da liễu.                     120,000                      120,000                    120,000                  120,000                    120,000                120,000
 CĐHA
2  Chụp X-Quang ngực thẳng                       80,000                        80,000                      80,000                    80,000                     80,000                  80,000
3  Siêu âm bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang)                      80,000                    80,000                     80,000                  80,000
4  Siêu âm tuyến vú                  100,000                100,000
5  Siêu âm tuyến giáp                      80,000                    80,000                     80,000                  80,000
6  Siêu âm Doppler tim                    200,000                200,000
KIỂM TRA CHỨC NĂNG TIM
7  Đo điện tim                      40,000                    40,000                     40,000                  40,000
LƯỢNG MỠ TRONG MÁU
8  Định lượng Cholesterol toàn phần                      26,000                    26,000                     26,000                  26,000
9  Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol)                      28,000                    28,000                     28,000                  28,000
10  Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol)                      50,000                    50,000                     50,000                  50,000
11  Định lượng Triglycerid                      26,000                    26,000                     26,000                  26,000
KIỂM TRA CHỨC NĂNG GAN, MẬT
12 Đo hoạt độ ALT (GPT) 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
13 Đo hoạt độ AST (GOT) 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
14 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase)                      30,000                    30,000                     30,000                  30,000
CHỨC NĂNG THẬN
15  Định lượng Creatinin 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
16  Định lượng Urê máu [Máu] 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
XÉT NGHIỆM
17  Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)                       40,000                        40,000                      40,000                    40,000                     40,000                  40,000
18  Tổng phân tích tế bào máu                       60,000                        60,000                      60,000                    60,000                     60,000                  60,000
19  Xét nghiệm Helicobacter pylori Ab test nhanh (HP dạ dày)                      80,000                    80,000                     80,000                  80,000
CHỨC NĂNG XƯƠNG VÀ KHỚP
21  Định lượng Acid Uric                      40,000                    40,000                     40,000                  40,000
TIỂU ĐƯỜNG
22  Định lượng Glucose                       25,000                        25,000                      25,000                    25,000                     25,000                  25,000
23  Định lượng HbA1C                    180,000                180,000
 KIỂM TRA VIÊM GAN
24 Xét nghiệm HBsAg test nhanh (viêm gan B) 60,000 60,000 60,000 60,000
25 Xét nghiệm HCV Ab test nhanh (viêm gan C) 80,000 80,000 80,000 80,000
26 HBsAb test nhanh 90,000 90,000
 KHÁM PHỤ KHOA ( Đối với nữ )
27 Khám phụ khoa 58,000 58,000 58,000
28 Xét nghiệm  soi nhuộm huyết trắng 50,000 50,000
30 XNDV Tế bào ung thư CTC cổ điển 150,000 150,000
KIỂM TRA DẤU ẤN UNG THƯ
31  Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) –  (ung thư gan) 100,000 100,000
32 Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) – (ung thư đại tràng, thực quản..) 100,000 100,000
33 Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) – (ung thư tiền liệt tuyến) 130,000 130,000
34 Định lượng CA 125 – (ung thư buồng trứng) 150,000
35 Định lượng CA 15-3 – (ung thư vú ) 170,000
36 Định lượng CA 19-9 (ung thư đại, trực tràng) 100,000 100,000
37 Định lượng 72-4 (ung thư dạ dày) 140,000 140,000
38  XNDV Cyfra 21-1 – (ung thư phổi) 100,000 100,000
 Tổng cộng                    425,000                     483,000                1,175,000              1,403,000               2,185,000            2,733,000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Gói KSK Doanh Nghiệp

November 24, 2022 by admin0

STT  TÊN CÔNG VIỆC Cơ Bản Tổng quát Chuyên sâu
 TỔNG QUÁT  Nam  Nữ  Nam  Nữ  Nam  Nữ
1  Khám nội tổng quát (Khám thể lực, kiểm tra và phát hiện các bệnh lý thần kinh, hô hấp, tiêu hóa, nội tiết, ngoại khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt,da liễu.                     120,000                      120,000                    120,000                  120,000                    120,000                120,000
 CĐHA
2  Chụp X-Quang ngực thẳng                       80,000                        80,000                      80,000                    80,000                     80,000                  80,000
3  Siêu âm bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang)                      80,000                    80,000                     80,000                  80,000
4  Siêu âm tuyến vú                  100,000                100,000
5  Siêu âm tuyến giáp                      80,000                    80,000                     80,000                  80,000
6  Siêu âm Doppler tim                    200,000                200,000
KIỂM TRA CHỨC NĂNG TIM
7  Đo điện tim                      40,000                    40,000                     40,000                  40,000
LƯỢNG MỠ TRONG MÁU
8  Định lượng Cholesterol toàn phần                      26,000                    26,000                     26,000                  26,000
9  Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol)                      28,000                    28,000                     28,000                  28,000
10  Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol)                      50,000                    50,000                     50,000                  50,000
11  Định lượng Triglycerid                      26,000                    26,000                     26,000                  26,000
KIỂM TRA CHỨC NĂNG GAN, MẬT
12 Đo hoạt độ ALT (GPT) 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
13 Đo hoạt độ AST (GOT) 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
14 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase)                      30,000                    30,000                     30,000                  30,000
CHỨC NĂNG THẬN
15  Định lượng Creatinin 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
16  Định lượng Urê máu [Máu] 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
XÉT NGHIỆM
17  Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)                       40,000                        40,000                      40,000                    40,000                     40,000                  40,000
18  Tổng phân tích tế bào máu                       60,000                        60,000                      60,000                    60,000                     60,000                  60,000
19  Xét nghiệm Helicobacter pylori Ab test nhanh (HP dạ dày)                      80,000                    80,000                     80,000                  80,000
CHỨC NĂNG XƯƠNG VÀ KHỚP
21  Định lượng Acid Uric                      40,000                    40,000                     40,000                  40,000
TIỂU ĐƯỜNG
22  Định lượng Glucose                       25,000                        25,000                      25,000                    25,000                     25,000                  25,000
23  Định lượng HbA1C                    180,000                180,000
 KIỂM TRA VIÊM GAN
24 Xét nghiệm HBsAg test nhanh (viêm gan B) 60,000 60,000 60,000 60,000
25 Xét nghiệm HCV Ab test nhanh (viêm gan C) 80,000 80,000 80,000 80,000
26 HBsAb test nhanh 90,000 90,000
 KHÁM PHỤ KHOA ( Đối với nữ )
27 Khám phụ khoa 58,000 58,000 58,000
28 Xét nghiệm  soi nhuộm huyết trắng 50,000 50,000
30 XNDV Tế bào ung thư CTC cổ điển 150,000 150,000
KIỂM TRA DẤU ẤN UNG THƯ
31  Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) –  (ung thư gan) 100,000 100,000
32 Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) – (ung thư đại tràng, thực quản..) 100,000 100,000
33 Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) – (ung thư tiền liệt tuyến) 130,000 130,000
34 Định lượng CA 125 – (ung thư buồng trứng) 150,000
35 Định lượng CA 15-3 – (ung thư vú ) 170,000
36 Định lượng CA 19-9 (ung thư đại, trực tràng) 100,000 100,000
37 Định lượng 72-4 (ung thư dạ dày) 140,000 140,000
38  XNDV Cyfra 21-1 – (ung thư phổi) 100,000 100,000
 Tổng cộng                    425,000                     483,000                1,175,000              1,403,000               2,185,000            2,733,000