BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ

Bác sĩ
Thiên Ánh Thuần


Tốt nghiệp Bác Sĩ đa khoa tại Đại Học Y Tây Nguyên. Với hơn 7 năm kinh nghiệm khám và chữa bệnh chuyên khoa ngoại chấn thương chỉnh hình và được đào tạo các kỹ thuật tại Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình TP Hồ Chí Minh. Trong quá trình công tác tại Bệnh Viện Tỉnh Ninh Thuận nhận được giấy khen thưởng của Sở Y Tế tỉnh Ninh Thuận.Thời gian làm việc


Thứ 2 6:30 AM – 7:00 PM.
Thứ 3 6:30 AM – 7:00 PM
Thứ 4 6:30 AM – 7:00 PM
Thứ 5 6:30 AM – 7:00 PM
Thứ 6 6:30 AM – 7:00 PM
Thứ 7 6:30 AM – 7:00 PM
Chủ nhật 6:30 AM – 7:00PM


Moị người nói gì về Bác sĩ Thuần

Đang cập nhật …

Đang cập nhật …


Đang cập nhật …

Đang cập nhật …


Đang cập nhật …

Đang cập nhật …


Đang cập nhật …

Thông tin

Bác sĩ
Thiên Ánh Thuần

  • Học vấn
  • Kinh nghiệm

TỪ NĂM 2009-2015: BÁC SĨ ĐA KHOA TẠI ĐẠI HỌC Y TÂY NGUYÊN – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ

TỪ NĂM 2015-2016: ĐỊNH HƯƠNG CHUYÊN KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH TẠI BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TỪ 6/2020: LỚP KĨ THUẬT TIÊM GÂN VÀ TIÊM KHỚP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH

TỪ NĂM 2015-2022 BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ NGOẠI CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH THUẬN

TỪ NĂM 2017-2022 BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ PHÒNG KHÁM NGOẠI TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÁI HÒA

Bác sĩ Thiên Ánh Thuần

Thành tích và Giải thưởng

Đang cập nhật …


0123456789001234567890%

CHỮA BỆNH

Đang cập nhật …


012345678900123456789001234567890+

BỆNH NHÂN

Đang cập nhật …


0123456789001234567890+

CHỨNG NHẬN& GIẢI THƯỞNG

Đang cập nhật …


0123456789001234567890+

NĂM KINH NGHIỆM

Đang cập nhật …Visit us on social networks:


0259.3824509


Gọi cho chúng tôi ngay nếu bạn cần tư vấn sức khỏe.
Lưu ý: Xin hãy đến cơ quan y tế gần nhất nếu đó là tình huống nguy cấp.


    Đặt lịch khám
    Copyright by Bệnh Viện Thái Hòa @2005-2024.